Escape from Kurpitsa

– A Micro-Action-Trash-Vegetable-Specific-Market-Show. In Season Only.

On a stand in the market place, inside a huge pumpkin runs a special flavoured show. Escape from Kurpitsa Island is a small story of a big issue. The cold war is gushing as secret agents Sergey and Johnstone steer after a nuclear device lost in the depth of a giant pumpkin. Chased by mutant rabbits and a living double ham, they find finally each other – and world peace.

Escape from Kurpitsa Island was created 2010 as part of sixfingers Theatre’s Mikropatia -micro theatre festival and performed 2010-11 in the market place of Turku, by the vegetable stands. The stage was made each time into a great soup.

From the press (in Finnish): “Esitys tapahtuman pienimuotoisuus – lyhyt kesto, mininäyttämö ja -nuket sekä noin kymmenhenkinen yleisö – muodostavat mielenkiintoinen kontrastin valtaisaan ja vakavaan aiheeseen, jonka Falke esityksen lopuksi kiteyttää toivottamalla ymmärrystä sekä yhteistyötä ihmiseten ja kansojen välille…Esityksessä korostuu lopputuloksen sijaan läsnäolo sekä happening-perinteen ja performanssitaiteenarkipäivän keskeyttäminen yllättävällä toiminnalla. Näin teatteri ei määrity valmiiksi tuoteeksi vaan pikemminkin julkiseksi toiminnaksi ja luovaksi prosessiksi (joka) tarjoaa katsojille yksilöllisiä kokemuksia. Toisaalta esitys loi ympäröivään yleisöön silminnähtävää yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä.” – Turun Sanomat